Categoría: Sin categoría

 Mesaj nan fore

✅ Pou vwayaj ou an sekirite, sonje ke Migrasyon Kolonbi se sèl otorite ki kapab delivre dokiman regilarizasyon, depòte, oswa fè depòt pou imigran. Enfòme w sou wout yo, transpò, abri ak konsila nan peyi ou an anvan ou sòti.   ✅...

Read More
Loading